การบรรยาย เรื่อง "U - Enterpeneurship และ Tech Start up"

จ, 04/12/2017 - 14:29 — admin5

(24 พ.ย.2560) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศว.พว.) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่      จัดการบรรยาย เรื่อง "U - Enterpeneurship และ Tech Start up " ภายใต้โครงการ VCE - ปีงบประมาณ 2561  ภายในงาน Hatyai Innovation Talk # 1 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนประมาณ 280  คน

 
 
 

วันที่กิจกรรม: 
Tue, 28/11/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
การบรรยาย เรื่อง "U - Enterpeneurship และ Tech Start up"