ประกาศผลรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาในงาน Thai Tech Expo 2017

ศ, 29/09/2017 - 16:56 — sysadmin


▪24 กันยายน 2560 ภายในงาน THAI TECH EXPO 2017 ไบเทค บางนา สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอด จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2560 โดยเปิดรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ของนิสิตนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และนำมาจัดแสดงภายในงานมีจำนวน 14 ผลงาน ร่วมส่งประกวด ผลการประกวด


▪รางวัลที่ 1: เงินรางวัล 20,000 บาท เครื่องล้างหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล (รุ่นที่ 2) ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เป็นเครื่องล้างหัวฉีดที่รวมการทำงานของ 3 ขั้นตอนเข้าด้วยกัน ได้แก่ ขั้นตอนการฉีดพ่นด้วนแรงดันสูง ขั้นตอนการล้างด้วยระบบสั่นสะเทือนโดยขั้นตอนนี้ได้ออกแบบวิธีการล้างโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนด้วย และขั้นตอนการทดสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนสุดท้าย มีแผงควบคุมการทำงานทั้งหมด

▪รางวัลที่ 2: เงินรางวัล 10,000 บาท
อุปกรณ์ล้างแผงโซลาร์เซลล์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเป็นชุดทำความสะอาดที่ยึดติดกับแผงโซลาร์เซลล์ ทำงานโดยพ่นน้ำยาทำความสะอาดแล้วใช้แปรงปั่นทำความสะอาดต่อกันไป สามารถปีนแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ติดกันเพื่อทำความสะอาดต่อไปได้ มีรีโมทบังคับเดินหน้าถอยหลังในการทำความสะอาด


▪รางวัลที่ 3: เงินรางวัล 5,000 บาท เตียงพลิกตัวผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเตียงที่ใช้ในการพลิกตัวผู้ป่วยที่นอนพักเป็นเวลานาน สามารถตั้งเวลาในการพลิดตัวได้ มีขนาดเดียวกับเตียงผู้ป่วยทั่วไป
 
▪รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ "บันไดเหล็กปีนต้นไม้" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นบันไดที่ใช้ในการปีนต้นตาล เพื่อนุรักษ์การใช้งานแบบเดิมไว้ แต่เพิ่มความแข็งแรง และมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมา และ "เรือทุ่นผลิตน้ำใช้จากอุทกภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นเรือแบบทุ่นลอย ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มีแผงโซลาร์เซลล์คอยเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ลงแบตเตอรี่ สามารถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มได้ ออกแบบให้ใช้ในกรณีเกิดอุทกภัยน้ำท่วม หรือใช้ในโอกาสต่างๆ

 ▪นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวมุงเน้นส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงฝีมือ ผลงาน ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ประกอบการได้มีโอกาสสนับสนุนต่อยอดผลงานดีๆ ไปสู่เชิงการค้าในโอกาสต่อไป เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนของชาติ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02 3333924 หรือ Call Center 1313

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 22/09/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ประกาศผลรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาในงาน Thai Tech Expo 2017