ก.วิทย์ฯมอบตู้อบถุงมือเคลือบน้ำยาง ให้ชุมชนชาวสวนยาง

พฤ, 31/08/2017 - 13:43 — admin5
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบตู้อบถุงมือเคลือบน้ำยางให้ชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน สุราษฎร์ธานี หลังมียอดสั่งไปต่างประเทศ
                         
                                      เมื่อวันที่ 29 ส.ค.นางวนิดา บุญนาคค้า ผอ.สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะเดินทางมาที่วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน 2556 ที่บ้านเลขที่ 318 หมู่ 17 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและดูการทำงานของเตาอบถุงมือผ้าเคลือบยางพารา ที่ทางสำนักส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเตาอบถุงมือเคลือบน้ำยาง แก่วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน 2556 โดยมีนายสมเกียรติ จำปาดง และชาวบ้านให้การต้อนรับ
                             
งวนิดา กล่าวว่า เมื่อปลายปี 2558 ได้เชิญกลุ่มวิสาหากิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน 2556 นำถุงมือผ้าเคลือบน้ำยาง ไปออกบูท แสดงที่กระทรวงวิทยาศาสตร์จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งปรากฏว่าได้ผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากถุงมือมีคุณภาพ ซึ่งหลังจากนั้นได้นำคณะลงพื้นที่มาดูกระบวนการผลิต พบว่าปัญหาของชาวบ้านคือตู้อบ ซึ่งเป็นตู้อบที่ชาวบ้านคิดค้นเอาเอง และใช้ระบบแก๊ส ซึ่งจะต้องมีคนนั่งปรับอุณหภูมิตลอดเวลาที่ทำการอบถุงมืออยู่ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเตาอบถุงมือเคลือบน้ำยาง โดยได้ความร่วมมือจาก ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้ออกแบบตู้อบระบบไฟฟ้า และปรับโครงสร้างเรื่องพลังงานให้ใช้พลังงานน้อยที่สุด อีกทั้งตู้อบไฟฟ้าไม่ต้องมีคนนั่งเฝ้าเพียงเอาถุงมือที่จะอบไปแขวนไว้ในตู้อบครั้งละ 120 คู่ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ในการอบ ก็จะได้ถุงมือที่มีคุณภาพ  ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/595017
วันที่กิจกรรม: 
Fri, 25/08/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ก.วิทย์ฯมอบตู้อบถุงมือเคลือบน้ำยาง ให้ชุมชนชาวสวนยาง