กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมมือ ภาคเอกชน ประกาศความสำเร็จ 2 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ด้านการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

พฤ, 06/07/2017 - 10:39 — admin5

206200

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยมีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องจักรกล

และมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปในภาคการเกษตร ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนา 2 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่สนับสนุนการยกระดับกระบวนการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ำมันของประเทศให้มีการพัฒนาเครื่องจักรกลเพื่อช่วยทุ่นแรงกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยทั้ง 2 ผลงานมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกัน ได้แก่ (1) ผลงานรถกวาดคีบผลปาล์มบนลานเท ดำเนินการร่วมกับ สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย (2) ผลงานแท่นดัมพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลำเลียงทะลายปาล์ม ดำเนินงานร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 

 

206201  206203

“ผลงานรถกวาดคีบผลปาล์มบนลานเท”

ผลงานรถกวาดคีบผลปาล์มบนลานเท เป็นผลงานโดย สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย ร่วมกับ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นการประยุกต์แนวคิดการใช้เครื่องจักรกลแทนมือจับทะลายปาล์มจากที่หนึ่งไปวางบนอีกที่หนึ่งในขั้นตอนพื้นฐานบนลานเทหรือลานพักในโรงงานหีบสกัด ซึ่งโดยปกติจะใช้รถตักที่ยังมีกลไกที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานมากนัก เมื่อทำการกวาด โกยหรือตัก นอกจากจะทำให้ผลปาล์มร่วงออกจากทะลายได้โดยง่ายแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผลปาล์ม และสูญเสียปริมาณของวัตถุดิบในการหีบสกัดได้ การออกแบบรถกวาดคีบจึงคำนึงถึงการใช้งานชุดกวาดและคีบที่ติดตั้งในส่วนหน้าของรถ และต้นกำลังของรถที่มากพอสำหรับการคีบ ยก และเคลื่อนย้ายทะลายปาล์มได้ครั้งละมากกว่า 500 กิโลกรัม โดยการทำงานของระบบไฮดรอลิกและการขับเคลื่อนชุดแขนตักพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังทั้งการกวาด ตัก และคีบ ทำให้การเคลื่อนย้ายทะลายปาล์มบนลานเทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

206204  206205

“ผลงานแท่นดัมพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลำเลียงทะลายปาล์ม”

          ผลงานแท่นดั๊มพ์เคล่ื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลำเลียง ผลงานโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย  ร่วมกับ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยทุ่นแรงงานในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายทะลายปาล์มจำนวนมากจากท้ายรถกระบะ ที่อาจมีน้ำหนักต่อทะลายสูงถึง 30 กิโลกรัม และการใช้อุปกรณ์ในการสับเพื่อลากเอาทะลายที่มีน้ำหนักมากออกจากท้ายรถกระบะอาจทำให้ผลปาล์มมีความเสียหาย ฉีก แตกได้โดยไม่จำเป็น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการดัดแปลงรถกระบะโดยการติดตั้งระบบไฮดรอลิกเพื่อช่วยยกกระบะให้เอียงเทได้ แต่ก็ยังมีใช้งานอยู่อย่างจำกัดจำนวน ดังนั้นการใช้แท่นดั๊มพ์ติดตั้งในลานเทเพื่อช่วยให้กระบวนการเอียงเทเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ย่อมเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการมีระบบสายพานลำเลียงที่ช่วยดันทะลายปาล์มให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งคัดกรองที่เหมาะสม พร้อมทั้งแท่นดั๊มพ์ดังกล่าวนี้ ยังสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้ง ณ บริเวณต่างๆ บนลานเทได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังลานเทของโรงงานหีบสกัดแห่งอื่นได้ตามต้องการ

          ปัจจุบัน การดำเนินการพัฒนาสร้างผลงานทั้ง 2 ผลงาน ดังที่กล่าวมาในข้างต้น ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบโดยสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ โดยทาง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นสถานที่ตั้งและทดสอบการใช้งาน ส่วนในด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการขยายผลในด้านอื่นๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย และสมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย ซึ่งจะมีการกำหนดแนวทางเพื่อดำเนินการต่อไป

วันที่กิจกรรม: 
Tue, 04/07/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมมือ ภาคเอกชน ประกาศความสำเร็จ 2 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ด้านการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน