ลงพื้นที่ติดตามการการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

จ, 01/05/2017 - 09:50 — admin5

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ติดตามการนำไปใช้ประโยชน์เครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่กิจกรรม: 
Thu, 20/04/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ลงพื้นที่ติดตามการการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก