ส่งมอบเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ, 01/05/2017 - 09:32 — admin5

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2560 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันได้ส่งมอบเครื่องภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
- เครื่องคั่วพริก
- เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม
- เครื่องบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม

  

 

วันที่กิจกรรม: 
Tue, 11/04/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ส่งมอบเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ