ส่งมอบเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนทางภาคเหนือ

พ, 29/03/2017 - 23:01 — admin5

เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันได้ส่งมอบเครื่องภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
- เครื่องคั่วธัญพืชส่งมอบให้แก่วิสาหกิจชุมชน
- เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง
- เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
- ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น
- เครื่องขึ้นรูปแกนบายศรีอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
- เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น

    
 

 

 

 

วันที่กิจกรรม: 
Tue, 14/03/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ส่งมอบเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนทางภาคเหนือ