ส่งมอบเครื่องอัดผ้ากาวให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบากันบาติก

ศ, 17/03/2017 - 13:40 — admin5

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันและวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้ส่งมอบเครื่องอัดผ้ากาวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบากันบาติก ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
ประโยชน์ ของการอัดผ้ากาวเพื่อให้ผ้าแข็งอยู่ทรง รีดงาย เพิ่มมูลค่า
 
 
 
   

 

วันที่กิจกรรม: 
Wed, 01/03/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ส่งมอบเครื่องอัดผ้ากาวให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบากันบาติก