ติดตามการพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดและเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง

จ, 06/03/2017 - 11:53 — admin5

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจติดตามการออกแบบและพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด และเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้พัฒนาคือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 

วันที่กิจกรรม: 
Wed, 22/02/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ติดตามการพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดและเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง