ติดตามการพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง

ศ, 03/03/2017 - 10:48 — admin5

มื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจติดตามการออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบเครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีผู้พัฒนาคือบริษัท อินสเปคชั่น จำกัดจำกัด ร่วมกับ บริษัท สุนทรเมทัลแคน
และหุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีผู้พัฒนาคือบริษัท ซิงกูล่าร์วิศวกรรม จำกัด ร่วมกับ บริษัท บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
 
 

วันที่กิจกรรม: 
Sat, 25/02/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ติดตามการพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง