ติดตามการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงและเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์

อา, 25/12/2016 - 13:32 — admin5

มื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจติดตามการออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบเครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง และเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีผู้พัฒนาคือบริษัท บางกออกบลูโอเชียน จำกัด ร่วมกับ บริษัท Silver star 

 

 

 

 

วันที่กิจกรรม: 
Sat, 17/12/2016 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ติดตามการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงและเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์