ติดตามการพัฒนาต้นแบบหุ่นยุนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา

พฤ, 10/11/2016 - 20:07 — admin5

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจติดตามการออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบหุ่นยุนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกาภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยมีผู้พัฒนาคือบริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย และ บริษัทรอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่กิจกรรม: 
Wed, 02/11/2016 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ติดตามการพัฒนาต้นแบบหุ่นยุนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา