กระทรวงวิทย์ฯ มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2559 “Machinery Technology Awards 2016

จ, 15/08/2016 - 09:35 — admin5

BIG 4281

               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 - ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2559 (รางวัล “Machinery Technology Awards 2016”) โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน 

               ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยโครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการไทยที่เป็นเจ้าของผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกล สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองและมีความโดดเด่น สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เป็นผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโดยคนไทยมาต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจชาติเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Base Economic) เพื่อต่อยอดและคิดค้นเทคโนโลยีของไทยให้ทันสมัยเป็นสากลมากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดได้ด้วยสินค้าเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้ในระยะยาว

               กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนที่จะขยายผลเครื่องจักรกลทั้ง 9 เครื่อง ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยผลักดันเข้าบัญชีนวัตกรรมต่อไป และอยากจะฝากโอกาสนี้ไปยังผู้ประกอบการและผู้พัฒนาเทคโนโลยีทุกท่านว่า เวทีประกวดสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังพร้อมที่จะเปิดรับ และเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง สุดท้าย หากอยากจะชมเครื่องจักรกลที่ได้รับรางวัลตลอดจนการสาธิตการใช้งานจริง สามารถชมผลงานได้ที่งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

               สำหรับรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของ พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 สาขาประกอบด้วย 

1. สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

messageImage 1470904780637

               - รางวัลชนะเลิศและรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2559 (Best of the Best Technology Awards 2016) ได้แก่ อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน (Intelligent Car Parking) โดย บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด เลขที่ 12 ซอย 41 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน   เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250  โทรศัพท์ 0-2726-6839 โทรสาร 0-2726-3147 E-mail : chukiat143@gmail.com

messageImage 1470904808964

               - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุดหางเรือเดินหน้าถอยหลังแบบทดนอก FW-RV (Boat GearboxFW-RV Set) พัฒนาโดย บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด 101/62/12 ซอย5/4 หมู่ที่ 20 นวนคร ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร +66(0)2-529-0691-5   Email :  market@clpe.co.th

 messageImage 1470904387944
              - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ชุดเก้าอี้ทำฟันเคลื่อนที่ MD-5 (MOBILE DENTAL UNIT MD-5) พัฒนาโดย บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด 29 หมู่ 8 ศาลาแดง 11 ตำบล ศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000 โทร +662-988-2334-6 

 

2. สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป  

messageImage 1470904493779

               - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องบั้งและยืดกุ้งเทมปุระอัตโนมัติ (Slashand StretchTempuraMachine) 

พัฒนาโดย บริษัท ซี.บี.ฟู้ดเทค จำกัด 246/133 ซอย รามคำแหง 196 ถนน รามคำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2919-4362 แฟ็กซ์ 0-2919-4890 อีเมล cbfood2003@gmail.com เว็บไซต์  www.cbfood-tech.com

 

messageImage 1470904737830

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องสีข้าว cr 80 (Rice Miller cr 80) พัฒนาโดย                 บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด 101/62/12 ซอย 5/4 หมู่ที่ 20 นวนคร ถนนพหลโยธิน คลอง1 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร 02-529-0691-5 อีเมล market@clpe>.co.th

messageImage 1470904548153

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ เครื่องสับคลุกใบอ้อยพาวเวอร์แฮร์โรแบบแยกอิสระ (ใบมีดแนวตั้ง) : Two-rows  Power Harrows (Trash Incorporation) พัฒนาโดย :บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด 49 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 0-5539-1298-9 โทรสาร 0-5539-1297 อีเมล sales@siamimplement.co.thsip.sales1@gmail.com เว็ปไซต์  http://www.siamimplement.co.th เฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/siamimplement2014

 

3. สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 

messageImage 1470904661144

               - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตุ้มทิ้งน้ำหนักระบบฟรีแถบติดแถบ (Bob Weight Stick sideand Free side Type) ผู้พัฒนา บริษัท โตว่องไว จำกัด เลขที่ 151 หมู่ที่ 4 ตำบล สระยายโสม อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-559 567  โทรสาร : 035-559 559  E-Mail : toewongwai@hotmail.com

messageImage 1470904580091

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ รุ่น GT10 (Gantry Welding Carriage GT10) พัฒนาโดย บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด 81 ม.9 ต. ดอนข่อย อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  โทรศัพท์   090-994-7099 โทรศัพท์  034-253-105 โทรสาร 034-253-105   

messageImage 1470904637152

               - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ เครื่องบรรจุน้ำแข็งหลอด (Ice Tube Packing Machine) ผู้พัฒนา บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 02-328-1032-49 โทรสาร : 02-328-1245

- See more at: http://www.most.go.th/main/th/newspr/organization-news/item/5314-machinery-technology-awards-2016

วันที่กิจกรรม: 
Mon, 08/08/2016 - 17:00
ภาพประกอบ: 
กระทรวงวิทย์ฯ มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2559 “Machinery Technology Awards 2016