งานสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ภายในงานวันยางพาราและงานกาชาดบึงกาฬ 2559

ศ, 29/01/2016 - 09:34 — admin5

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ภายในงานวันยางพาราและงานกาชาดบึงกาฬ 2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง (ศาลากลางเก่า) จังหวัดบึงกาฬ  ได้นำเครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ด้าน วทน. ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจ  โดย Highlight ของการจัดกิจกรรมนี้ คือ การประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนประจำปี 2559 ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : เครื่องตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว (อเนกประสงค์) โดยนายสุทธิชัย อ่อนก้อน และนายวีระสิทธิ์ สาขามุละ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : เครื่องทำน้ำพุเติมอากาศผิวน้ำและน้ำลึกพลังงานแสงอาทิตย์  โดยนายพีระพันธ์  รัตนมาลี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครื่องปอกสับปะรด  โดยนายอัศวิน  สัตตาคม  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

รางวัลชมเชย เครื่องเจาะดินอเนกประสงค์  โดยนายสุทธิชัย อ่อนก้อน และนายวีระสิทธิ์ สาขามุละ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

                   

                

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 22/01/2016 - 17:00
ภาพประกอบ: 
งานสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ภายในงานวันยางพาราและงานกาชาดบึงกาฬ 2559