"คูปองวิทย์เพื่อโอทอป"

จ, 04/01/2016 - 17:30 — admin5

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" เป็นของขวัญปีใหม่ให้ OTOP  ประกาศศักยภาพยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร  มีเป้าหมายให้การสนับสนุนโอทอปที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เริ่มมกราคม 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊กที่นี้

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 25/12/2015 - 17:00
ภาพประกอบ: 
"คูปองวิทย์เพื่อโอทอป"