ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock

อ, 01/09/2015 - 18:41 — admin5

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี สรุปการดำเนินงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนไปประมาณ 6 อาทิตยื เนื่องจากมีอุปสรรค กฟภ.มาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ล่าช้า และมีฝนตกน้ำขังพื้นที่ รวมถึงขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
   

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 28/08/2015 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock